Canon Worm

Canon Worm / Darts / beef Worm/ Rzutki
Jest to przeniesienie rzutek do wormsów. Punkty zdobywa się przez wrzucenie robaka to odpowiedniego pola. Pola mają różną wartość punktową zaznaczoną na mapie, przy czym są też pola z punktami ujemnymi. Wrzucać możemy na 2 sposoby. Albo przez użycie linki, albo przez wykorzystanie wyrzutni która jest na mapie.
Każda drużyna ma 2 robaki. 1 służy do rzucania (umieszczamy go na starcie), a drugi do liczenia punktów (umieszczamy go na dole planszy).

Czas gry: 15-20 minut
Ilość robaków: 2
Rodzaj stylu: Zabawa

Mapa

Dostępna w menu górnym

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License