Ghost Knocking

Lub też ghost knocker. W pierwszej turze używamy niewidzialności, która będzie już aktywna do końca gry. Przez następne 3 tury (jeżeli mamy 3 robaki) rozstawiamy robaczki tak aby przeciwnik nie wiedział gdzie one są (nie teleportem tylko za pomocą spadochronu albo o własnych siłach ) .Następnie rozpoczyna się gra polegająca na poszukiwaniu niewidzialnego przeciwnika i strąceniu go do wody za pomocą liny (technika rope knocking) i starając się oczywiście samemu nie wpaść. Wygrywa ten który utrzyma się na mapie do końca.

Czas gry: 10 minut
Ilość robaków: 3 (najlepiej aby gra szybciej się rozpoczęła)
Rodzaj: linkowy ,dobry na pamięć

Mapa

Dostępna w menu górnym

Strategia

  • Poszukując niewidzialnego przeciwnika zwracaj uwagę kiedy on ma ruch gdyż czasem jak spadnie widać charakterystyczny kurz, tam on się znajduje jeżeli np. po upadku stracił turę.
  • Włączona jest krew więc kiedy przeciwnik dostanie to ona również go demaskuje.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License