Hostage 2 0

Styl strategiczny. Zadaniem jednej drużyny jest uratować więźnia / zakładnika z rąk terrorystów, gracze ustalają między sobą kto jest anty terrorystą a kto terrorystą.
Terroryści nie mogą dopuścić aby druga drużyna dotarła do zakładnika (jest nim narysowany robak który stanowi integralną część mapy) drużyna ratująca wygrywa wtedy gdy użyje pchnięcia (szturchańca) na posągu zakładnika, gdy już nie ma możliwości uratowania go pozostaje wyeliminowanie terrorystów.

Czas gry: 5 minut (po tym następuje nagła śmierć)
Ilość robaków: 3-4
Rodzaj: strategiczny

Zasady

  • Anty terroryści startują ze swojego punktu startowego a terroryści ze swojego, przy czym tym drugim nie wolno opuszczać granicy zaznaczonej na mapie, jeżeli znajdą się za granicą to przed wykonaniem następnego ruchu muszą wrócić na swój teren
  • Liny można użyć raz na turę czyli jeden strzał zasadniczy plus jeden w powietrzu (obydwie drużyny)
  • Aby zwyciężyć: drużyna AT musi użyć pchnięcia (prod) na posągu zakładnika, drużyna T musi wyeliminować drużynę AT
  • Jeżeli w ciągu pięciu minut AT nie zdąża odbić zakładnika o zwycięstwie decyduje suma punktów życia drużyn, wygrywa ta która ma ich więcej

Autor: Bugsy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License