HostingBuddy

HostingBuddy to bot, który przesiaduje na kanale #AnythingGoes. Pomaga w hostowaniu gier dla tych, którzy nie mają zewnętrznego adresu IP.

Większość poniższych informacji pochodzi z oficjalnej dokumentacji HostingBuddy.

UWAGA: HostingBuddy jest wciąż mało stabilny, ale pojawiło się nowe, prostsze rozwiązanie problemu braku zewnętrznego IP. Zapraszamy do zapoznania się z WormNAT2

Komendy

Aby zahostować grę za pomocą HostingBuddy, trzeba się z nim "dogadać" za pomocą komend. Komendy można pisać jako prywatne wiadomości do HostingBuddy lub zwyczajnie wpisywać je w kanale poprzedzając je wykrzyknikiem (!).

W poniższym opisie komend:
Parametry w <nawiasach ostrokątnych> są wymagane a te w [nawiasach kwadratowych] są opcjonalne. | oznacza "lub" — A|B znaczy "A lub B".

W kanale

Przy pierwszej próbie zahostowania, HostingBuddy zwróci następującą wiadomość:

Please note that HostingBuddy is still in an Experimental stage, and is not ready for stable use. Please don't pester the authors about any bugs you find at this stage, since HostingBuddy is still lacking many important features. If you understand the above and would still like to test HostingBuddy, type /msg HostingBuddy yes

Krótkie tłumaczenie: HostingBuddy jest wciąż w fazie Eksperymentalnej i nie jest gotowy do stabilnej pracy. (…)
Jeśli to rozumiesz i nadal chcesz wypróbować HostingBuddy, wpisz /msg HostingBuddy yes.

Czyli zanim zacznie się korzystać z HostingBuddy należy użyć najpierw komendy yes.

help [komenda] — Wyświetla pomoc dotyczącą danej komendy
host <schemat> — Hostuje grę z danym schematem
schemes — Wyświetla listę dostępnych schematów

W lobby gry

W tym dziale opisałem tylko najważniejsze komendy. Aby uzyskać informacje o wszystkich komendach i możliwościach HostingBuddy, najlepiej skorzystać z komendy help lub sięgnąć po oficjalną dokumentację (niestety tylko w języku angielskim).

Ogólne

help [komenda] — Wyświetla pomoc dotyczącą danej komendy
start — Zapala żarówkę HostingBuddy. Gdy żarówki wszystkich graczy, razem z HostingBuddy, są włączone, gra rozpocznie się automatycznie.
stop — Wyłącza żarówkę HostingBuddy, zapobiegając automatycznemu rozpoczęciu gry.
close — Zamyka grę — nikt więcej nie będzie mógł dołączyć do gry.
open lub reopen — Ponownie otwiera grę pozwalając na dołączanie graczy.
kick <gracz> Usuwa danego gracza z gry. (alias: boot)

Drużyny

worms [numer drużyny] <ilość robaków> — Ustawia ilość robaków dla danej drużyny lub dla wszystkich drużyn, jeśli drużyna nie jest podana.
remove <numer drużyny> — Usuwa drużynę z aktualnej gry.

colour <numer drużyny> <kolor> — Ustawia kolor danej drużyny. (alias: color)
Dostępne kolory (wystarczy podać pierwszą literę):

  • Red (czerwony)
  • Blue (niebieski)
  • Green (zielony)
  • Yellow (żółty)
  • Magenta (alias: Pink) (różowy/fioletowy)
  • Cyan (błękitny)

handicap [numer drużyny] +|x|- — Ustawia "handicap" drużyny (więcej albo mniej energii na start). Jeśli drużyna nie jest podana, ustawia handicap dla wszystkich drużyn.

Mapa i schemat

map [typ] — Wybiera losowo mapę z puli map danego schematu, lub generuje nową mapkę. Typ w przypadku map generowanych, oznacza teksturę, np. "Fruit" lub "Cheese".
type [cavern|island|auto] — Ustawia czy następna mapa PNG będzie zamknięta czy otwarta.
border [yes|no|auto] — Ustawia ramy dla następnej mapy PNG.
water [drop|0-100|auto] — Ustawia poziom wody. Drop oznacza poziom wody dla Propera, czyli powodujący tonięcie objektów ale nie robaków.
wmdb <numer mapy> — Pobiera mapę z WMDB. Numer mapy znajduje się w adresie strony z mapą.
wsdb <numer schematu> — Pobiera schemat z WSDB. Numer schematu znajduje się w adresie strony ze schematem.
schemes — Wyświetla listę schematów.
load <nazwa schematu> — Ładuje inny schemat z listy.
reset — Resetuje aktualny schemat.
rounds <liczba> — Ustawia ilość wygranych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License