Klawiszologia

Uwaga: Funkcje zaznaczone na niebiesko działają tylko w W:A z najnowszym updatem.

Podstawy

Lewy klawisz myszki — Wybieranie broni, miejsca do teleportacji, wiadomo
Prawy klawisz myszy — Menu broni

Prawo/Lewo — Poruszanie robakiem
Shift + Prawo/Lewo — Poruszanie się bez odwracania robaka
Góra/Dół — Celowanie
Spacja — Strzał, aktywacja wybranej broni
Tab — Wybór robaka, gdy jest aktywny Worm Select

Skoki

Enter — Skok do przodu
Enter, enter — Skok do tyłu (również Backspace. enter)
Backspace — Pionowy skok
Backspace, backspace — Salto
Backspace, backspace, enter — Małe salto (oprócz animacji, efekt jest identyczny do Skoku do tyłu)

Na lince, bungee lub spadochronie

Strzałki — Sterowanie
Spacja — Puszczenie linki/spadochronu
Enter — Rzut bronią z powietrza

Ustawienia broni

F1-F12 — Wybór broni, każdy klawisz Fx odpowiada jednej grupie broni
~ — Działa tak jak klawisz Fx dla narzędzi (utilities) czyli Jet Pack, Fast Walk itd.
1-5 — Ustawienie zapalnika (liczba sekund) dla granatów, ilość krów dla Mad Cow
+/- — Mocne lub słabe odbicie dla granatów
Prawo/Lewo — Zmiana kierunku nalotu

Interfejs

Esc — Menu gry
Shift + Esc — Minimalizacja
Alt + F4 — Wyjście z gry
Insert — Regulacja detali tła
Delete — Regulacja detali informacji nad robakami
Alt + Delete — Przezroczystość informacji nad robakami
Shift + Delete — Autoukrywanie paska statusów drużyn

W grach sieciowych (w W:A możliwe także offline)
Page Up/Page Down — Zwijanie i rozwijanie okienka chat (można też zwinąć chat za pomocą Tab i Góra/Dół)
Ctrl + Page Up/Page Down — Blokoada okienka chat
Ctrl + Góra/Dół — Zmiana wysokości okienka chat

Kamera

Myszka — Przesuwanie kamery
Shift lub Środkowy klawisz myszy — Szybsze przesuwanie kamery
Shift + środkowy klawisz myszy — Najszybsze przesuwanie kamery

Lewy klawisz myszki — Przytrzymaj aby uniemożliwić automatyczne śledzenie akcji
Scroll lock — Wyłączenie automatycznego śledzenia akcji (działa do twojej następnej kolejki)
Shift + Scroll lock — Wyłącza automatyczne śledzenie akcji na stałe
Shift + Control + Scroll lock — Blokada kamery, przesuwanie jest możliwe tylko podczas trzymania lewego klawisza myszki

Home — Widok aktywnego robaka

Inne

Rtuż po oddanym strzale Powtórka ostatniego strzału
Spodczas powtórki Zwolnienie ruchu
T — Chmurka nad robakiem (taka jak u CPU)
Pause/Break — Zrzut ekranu (zapisuje się w folderze \Capture\)

Podczas odtwarzania gry z pliku replay (tylko W:A)

S — Pauza, przejście do następnej klatki
1-9 — Przyspieszenie odtwarzania (1×,1.5×,2×,3×,4×,6×,8×,12×,16×)
0 + 1-9 — Przyspieszenie odtwarzania (24×,32×,48×,64×,96×,128×,192×,256×,384×)
Shift + 1-9 — Spowolnienie odtwarzania
M — Tworzy zakładkę do której można powrócić wciskając R
Shift + R — Usuwa zakładkę i zaczyna odtwarzanie od początku pliku

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License