Komendy

W kanale Wormnet

/help — Wyświetla listę komend

/msg <nick> <wiadomosc> — Prywatna wiadomosc do nick (także dwuklik na nick gracza)
/away <wiadomosc> — Ustawia wiadomość podczas nieobecności
/away — Usuwa wiadomość nieobecności
/me <czynnosc> — Pokazuje, że wykonujesz daną czynność
/ignore <nick> — Ignoruje danego użytkownika
/ignore — Wymazuje listę ignore
/time — Pokazuje aktualną datę oraz czas, lokalnie oraz w GMT

Kolory

Poniższe kody kolorów, wpisywane bezpośrednio przed tekstem, działają w prywatnych wiadomościach /msg oraz wiadomościach /me.

\r czerwony
\y żółty
\g zielony
\b niebieski

\w biały
\n szary
\k czarny

W lobby gry (host)

/msg <nick> <wiadomosc> — Prywatna wiadomosc do nick (także kliknięcie prawym klawiszem myszki na nick gracza)
/me <czynnosc> — Pokazuje, że wykonujesz daną czynność
/versions — Wyświetla wersje gry graczy (tylko host widzi wersje wszystkich graczy), działa tylko w W:A z najnowszym updatem (aliasy: /v, /ver, /version)
/url lub /u — Kopiuje do schowka adres gry w postaci wa://adres-ip:port

Eksperymentalne dodatki

W Worms Armageddon z najnowszym updatem, istnieje możliwość emulacji testowych wersji W:A. W ten sposób można wypróbować opcje, które nie są jeszcze oficjalnie dostępne.

/batty — Włącza BattyRope — Robak może zostać na lince po zakończeniu tury, wymusza rope knocki
/150 lub /fast lub /speed — Przyspiesza akcje gry o 50%
/test lub /ts — Włącza TestStuff czyli BattyRope + używanie broni podczas lotu na lince oraz inne ulepszenio-udziwnienia

Pełen opis powyższych wersji znajduje się w najnowszym readme W:A, wystarczy poszukać hasła "teststuff".

W trakcie gry (chat)

/msg <nick> <wiadomosc> — Prywatna wiadomosc do nick
/me <czynnosc> — Pokazuje, że wykonujesz daną czynność
/anon <wiadomosc> — Anonimowa wiadomość
/away lub /afk — Włącza funkcje automatycznego omijania twojej kolejki podczas twojej nieobecności (Tylko W:A)

/ex <nick> — Ignoruje danego gracza (komenda wrażliwa na wielkości liter)
/ex — Ignoruje wszystkich

/inc <nick> — Usuwa danego gracza z listy ignorowanych (komenda wrażliwa na wielkości liter)
/inc — Usuwa wszystkich z listy ignorowanych

F1-F12 — Szybsza metoda wybrania adresata prywatnej wiadomości
Ctrl + F1-F12 — Ignoruje danego gracza (lub usuwa z listy ignorowanych)

Uwaga: Wszystkie prywatne oraz anonimowe wiadomości będą widoczne podczas oglądania powtórki gry (zapisywane w folderze /Games/ tylko w W:A z najnowszym updatem).

Dla WWP:
/msg <nick gracza> wiptistean lub (po nicku) wireassman lub +(<0AJ:c" — umożliwia podgląd szeptów oraz anonów w czasie gry

Ciekawostki

Poniższe komendy nie są specjalnie przydatne ale mają ciekawe działanie.

/h2so4 — włącza płynną zmianę koloru wody
/h2o — zatrzymanie koloru wody

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License